. قشنگ ترین داستان ها و فیلم ها هم بالاخره یک جایی تمام می‌شوند 

. و قهرمان هایی که روزی روی سکوی اول ایستاده اند، پای تلویزیون قهرمان های بعدی را تشویق می‌کنند 

 از اتفاق های کوچک 

 و آدم های کوچک 

.. و تمام شدن آن چه هرگز  وجود  نداشته 

 چه انتظاری می‌توان داشت سایه  !؟

 

 

رویاهای سایه روشن در چهارشنبه 29 بهمن1393 |

 

  

 

خدا بايد گاهی وقت بگذارد ، پالتوی بلند تمام مشکی تنش کند ، کلاه مشکی سرش بگذارد ، عصا دستش بگيرد ،

بيايد و در مراسم بدبختی ها شرکت کند ، و عمیقا" از خداوندگاری اش متاثر باشد ...

 

 

رویاهای سایه روشن در پنجشنبه 23 بهمن1393 |

 

    

 

به تابستان فکر می‌کنم . به آفتاب و درخشش پر قدرت نور ،

به گرما که روی پوستم بنشیند ،

به پیراهن ‌های خنک نخی و کفش ‌های سبک و راحت ،

به هر آن‌ چه که حالا نیست و ندارم ، فکر می‌کنم  ...

 

 

رویاهای سایه روشن در یکشنبه 19 بهمن1393 |

 

 از این گذر بیهوده روزها بیزارم ؛

 روزهایی که زود تکراری می شوند و اما 

 تکرار نمی شوند ...

 

 

رویاهای سایه روشن در پنجشنبه 18 دی1393 |

  

   

 

 آدمهای ساده را دوست دارم

 بوی ناب آدم میدهند ...

 ساده که می‌شوی همه چیز خوب می‌شود ،

 خودت ،

 غمت ،

 مشکلت ،

 غصه‌ات ،

 هوای شهرت ،

 آدم‌های اطرافت ،

 حتی دشمنت ...

 ساده که باشی همیشه در جیبت شکلات پیدا می‌شود ،

 همیشه لبخند بر لب داری ،

 بر روی جدول های کنار خیابان راه می روی ،

 زیر باران، دهانت را باز می‌ کنی و قطره‌ قطره می ‌نوشی ،

 آدم برفی که درست می‌ کنی شال گردنت را به او می ‌بخشی  ...

 ساده که می ‌شوی

 حجم نداری ، جایی نمی‌ گیری ،

 زود به ‌یاد می‌ آیی و دیر از خاطر می‌ روی ،

 ساده که می ‌شوی

 کوچک می ‌شوی ،

 توی دل هر کسی جا می‌ شوی  ...

 

 

رویاهای سایه روشن در پنجشنبه 27 آذر1393 |

 

   

 

میزی برای کار ، کاری برای تخت

 تختی برای خواب ، خوابی برای جان

 جانی برای مرگ ، مرگی برای یاد

 یادی برای سنگ

   این بود زندگی   ♫ ) ...

 

 

رویاهای سایه روشن در یکشنبه 23 آذر1393 |


آخرين مطالب
» به یاد صبحهای نیامده ...
» آواز رنج ...
» سراب ...
» ...
» آدمهای ساده را دوست دارم ...
» ...
» پاییزانه ...
» ...
» حوالی پس کوچه های نبودنت ... (نوشته ای بی مخاطب)
» ... Brutal Memories